top of page
לוגו מדרשה בלי רקע.png
לוגו חודש המקדש.png

דפי לימוד

לימוד וחוויה לפרשיות המשכן

דפי לימוד בנושאים שונים ללימוד משותף

?בחנו את עצמכם: כמה אתם יודעים על המקדש

משחקים לכל המשפחה לשולחן השבת ולכל השבוע

 לימוד לילדים על פרשת השבוע ביחד עם דביר 

דפים בנושאים שונים ומרתקים ללימוד לבד או בחברותא

ארבע פעולות למדריך לכל אחת משבתות חודש המקדש

bottom of page