top of page

משחקי בריחה אינטרנטיים

עברית רמה ב.PNG
עברית רמה א.PNG
ארון הברית.PNG

בשביל לעזור לדני, שמצא את עצמו בבית המקדש, לחזור הביתה - צריך לעבור דרך תחנות שונות במקדש, ללמוד על היופי של השפה העברית ועל ביטויים מעניינים שנמצאים במקדש ולפתור חידות. הכנסו ותראו :)
מתאים לגילים קצת יותר גדולים.

בשביל לעזור לדני, שמצא את עצמו בבית המקדש, לחזור הביתה - צריך לעבור דרך תחנות שונות במקדש, ללמוד על היופי של השפה העברית ועל ביטויים מעניינים שנמצאים במקדש ולפתור חידות. הכנסו ותראו :)
מתאים לכיתות א' - ד'.

לפני לא הרבה שנים, הרב גץ יצא לחפש את ארון הברית שנגנז בימי בית המקדש הראשון. הוא כתב יומן מרתק על מהלך החיפוש. רוצים לצאת גם אתם בעקבות ארון הברית? 

bottom of page