top of page

הכוהנים

לימוד הטבת הנרות במקדש.jpg

תפקידים

הכהנים צריכים ללמוד את תפקידם במשך חמש שנים בטרם יכנסו לעבודה. תפקיד הכהנים במקדש היה העבודה הכללית בעזרה ועל גבי המזבח. למשל הקרבת קרבנת תמיד ומוספים במהלך ימות השנה, וכן הקרבת קרבנות היחיד שמביאים אנשים. הכהנים גם ביצעו את העבודה לפני ה' בהיכל: הדלקת נרות המנורה, הקטרת הקטורת והבאת לחם הפנים.

29.JPG

משמרות כהונה

הכהנים נחלקו לעשרים וארבע משמרות, על פי משפחותיהם. כל משמר שירת בתורו שבוע אחד. הממונה על בית האב נקרא 'ראש בית אב', ותפקידו הוא לחלק את משמרתו לבתי אבות.

עיצוב ללא שם (3).png

הכהן הגדול

מזבח הזהב קרוי גם

המזבח הפנימי ומזבח הקטורת.

הוא עמד בקודש, באמצע,

בין שולחן לחם הפנים למנורת הזהב.

על המזבח, כחלק מעבודת התמיד, מקטירים את הקטורת פעמיים ביום.

בשחרית ובין הערביים.

בגדי כהונה ללא רקע_edited.png

בגדי כהונה

"ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת".

בשעת העבודה במקדש הכהנים חייבים ללבוש את בגדי הכהונה, ואין להוסיף או לגרוע מהם. עבודתם של הכהנים כשרה רק כאשר הם לובשים את בגדיהם.

בגדים אלו חייבים להיות 'מידו בד', בדיוק במידתו של הכהן.

כהן הדיוט, רגיל, לובש ארבעה סוגי בגדים: כותנת, מכנסיים, מגבעת ואבנט.

כל בגדי הכהן ההדיוט עשויים מ'שש'- הוא צמח הפשתן, למעט האבנט, שעל גבי הפשתן, רקומים חוטי צמר הצבועים בתכלת, ארגמן ושני. יחד עם הפשתן נוצר שעטנז, האסור מן התורה, אך בבית המקדש זו דווקא מצוה!

הכהן הגדול לובש שמונה בגדים: ארבעה כמו הכהן ההדיוט, ומוסיף עליהם: ציץ – נזר הקודש, שעליו חרוט 'קודש לה', מעיל, אפוד. ואת החושן עם 12 האבנים של 12 השבטים, שמזכירות לו שהוא שליח של עם ישראל.

bottom of page