top of page

 סרטונים

 חדש! 

סרטונים קצרים על שאלות מעניינות  בנושא המקדש, צפו ותהנו!

ניצוץ מין המקדש

סדרת שיעורים במסגרת 'בנות הבית' מבית המדרשה לידע המקדש

בניה לפני השינה

סיפורי מקדש לילדים לפני השינה

עולים למקדש

'מעלין בקודש'

בכל פרק נכיר ונלמד על מקום חדש במקדש

זבולון חוקר מקדש

זבולון חוקר המקדש מגלה בכל יום מקום חדש!

bottom of page