top of page
לוגו מדרשה בלי רקע.png
לוגו חודש המקדש.png

סרטונים וסדרות

לימוד וחוויה לפרשיות המשכן

עולים למקדש

'מעלין בקודש'

בכל פרק נכיר ונלמד על מקום חדש במקדש

בניה לפני השינה

סיפורי מקדש לילדים לפני השינה

?יש לך דקה למקדש

דקה של לימוד בנושאים שונים על המקדש

'שיעורי נשים 'בנות הבית

סדרת שיעורים במסגרת 'בנות הבית' בבית המדרשה לידע המקדש

bottom of page