top of page

פעילויות במוסדות חינוך וקהילה 

כחלק מהמיזם מקדש בכל בית ולקראת פרשיות המשכן
פעילויות המדרשה לידע המקדש במחיר מוזל!


קהל יעד: גנים, בתי ספר, תיכונים וקהילות


 

bottom of page